Слово за божествените тайни от Григорий Цамблак. – Духовна култура, 1994, 8, 1–12.


Спасова, Мария (1994) Слово за божествените тайни от Григорий Цамблак. – Духовна култура, 1994, 8, 1–12.


 
  Превод
 
 Издадено
  27043
 Мария Спасова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/