Слово за светите имена в Ерусалим. – В: Стара българска литература. Т. 5, Естествознание. София, 1992, 155–158.


Спасова, Мария (1992) Слово за светите имена в Ерусалим. – В: Стара българска литература. Т. 5, Естествознание. София, 1992, 155–158.


 
  Превод
 
 Издадено
  27041
 Мария Спасова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/