Козма Индикоплевс. Из „Християнска топография”. – В: Стара българска литература. Т. 5, Естествознание. София, 1992, с. 59–67; с. 118–136; 202–207.


Спасова, Мария (1992) Козма Индикоплевс. Из „Християнска топография”. – В: Стара българска литература. Т. 5, Естествознание. София, 1992, с. 59–67; с. 118–136; 202–207.


 
  Превод
 
 Издадено
  27040
 Мария Спасова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/