Съвременното религиозно образование и Църквата - основни предизвикателства


Стоядинов, Мариян (2001) Съвременното религиозно образование и Църквата - основни предизвикателства Материали от конференцията


 Темата е представена като доклад на конференцията "Религиозно образование и гражданско общество" във Велико Търново, 1999 г.
  Статия
 киригма, образование


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 
  2704
 Мариян Стоядинов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/