Традициите на българистиката в Лвовския университет. – В: Октомври и съвременността. В. Търново, 1978, 469–473.


Спасова, Мария (1978) Традициите на българистиката в Лвовския университет. – В: Октомври и съвременността. В. Търново, 1978, 469–473.


 
  Отзив
 
 Издадено
  27032
 Мария Спасова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/