А. Давидов. Речник–индекс на Презвитер Козма. София, 1976. [Дам’янова М. А. (=Спасова), Г. П. Тиртова]. – В: Проблеми слов’янознавства. 17. Львiв, 1978, 136–138.


Спасова, Мария (1978) А. Давидов. Речник–индекс на Презвитер Козма. София, 1976. [Дам’янова М. А. (=Спасова), Г. П. Тиртова]. – В: Проблеми слов’янознавства. 17. Львiв, 1978, 136–138.


 
  Рецензия
 
 Издадено
  27031
 Мария Спасова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/