Български език за чуждестранни българисти [Цанков, К., Б. Байчев, М. Спасова]. Велико Търново, 1999, 224 стр.


Спасова, Мария (1999) Български език за чуждестранни българисти [Цанков, К., Б. Байчев, М. Спасова]. Велико Търново, 1999, 224 стр.


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  27030
 Мария Спасова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/