Български език за чуждестранни слависти и българисти [Байчев, Б., М. Дамянова (=Спасова), К. Цанков]. София, 1985, 254 стр.


Спасова, Мария (1985) Български език за чуждестранни слависти и българисти [Байчев, Б., М. Дамянова (=Спасова), К. Цанков]. София, 1985, 254 стр.


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  27027
 Мария Спасова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/