Зависимост и съпротива, Списание на Центр. комис. за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Минист. съвет


Стоядинов, Мариян (2001) Зависимост и съпротива, Списание на Центр. комис. за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Минист. съвет "Обществено възпитание", кн. 1/2001


 В тази статия се коментира наркоманията като зависимост, както и църковния възглед за възникването и преодоляването на зависимостите.
  Статия
 наркомания, зависимост


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 
  2702
 Мариян Стоядинов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/