Религиозното образование - между грамотността и възпитанието


Стоядинов, Мариян (2000) Религиозното образование - между грамотността и възпитанието "Обществено възпитание", Списание на Центр. комис. за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Минист. съвет, кн. 5, ISNN 0204-8515


 Статията коментира темата за характера на обучението по религия в българското училище
  Статия
 вероучение, образование,


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 
  2700
 Мариян Стоядинов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/