Религиозното образование - между грамотността и възпитанието


Стоядинов, Мариян (2000) Религиозното образование - между грамотността и възпитанието "Обществено възпитание", кн. 5


 Статията коментира темата за характера на обучението по религия в българското училище
  Статия
 вероучение, образование,


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 
  2700
 Мариян Стоядинов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/