Относно употребата на понятието "благодат" (харис) в смисъл на Божия "сила" и "действие"


Стоядинов, Мариян (2000) Относно употребата на понятието "благодат" (харис) в смисъл на Божия "сила" и "действие" "Духовна култура", кн. 7


 Изброените значения на старогръцката дума "харис" имат отношение към изясняване на значението, което църковните автори са влагали в понятието "благодат".
  Статия
 благодат, сила, енергия


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 
  2698
 Мариян Стоядинов

1. Риболов, Св. "Някои въпроси, свързани с текста и авторството на Περί της Αγίας Τριάδος." БМ, 1-4, 2006, с. 128.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/