За старобългарския превод на „История на юдейската война” от Йосиф Флавий. – (съавторство: Мария Спасова, Пламен Павлов). в. Литературен форум, 1998, бр. 38, с. 1, 10; online: www.litera.bg/publish 13/ 06.09.2006/, № 9 (82).


Спасова, Мария (1998) За старобългарския превод на „История на юдейската война” от Йосиф Флавий. – (съавторство: Мария Спасова, Пламен Павлов). в. Литературен форум, 1998, бр. 38, с. 1, 10; online: www.litera.bg/publish 13/ 06.09.2006/, № 9 (82).


 
  Статия
 
 Издадено
  26970
 Мария Спасова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/