Относно употребата на понятието "благодат" (харис) в смисъл на "удодолствие" и "радост"


Стоядинов, Мариян (1999) Относно употребата на понятието "благодат" (харис) в смисъл на "удодолствие" и "радост" "Духовна култура", Месечно списание за религия, философия, наука и изкуство – LXXIX, 1 (1999), с. 20-27, ISSN: 0324-1173


 Изброените значения на старогръцката дума "харис" имат отношение към изясняване на значението, което църковните автори са влагали в понятието "благодат".
  Статия
 благодат, удоволствие, радост


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 
  2697
 Мариян Стоядинов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/