Относно употребата на понятието "харис" в смисъл на "благосклонност", "дар" и "милост"


Стоядинов, Мариян (1998) Относно употребата на понятието "харис" в смисъл на "благосклонност", "дар" и "милост" "Духовна култура", кн. 6


 Изброените значения на старогръцката дума "харис" имат отношение към изясняване на значението, което църковните автори са влагали в понятието "благодат".
  Статия
 благодат, дар, милост


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 
  2696
 Мариян Стоядинов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/