Още веднъж за похвалата на цар Симеон. – В: Българистични проучвания. 3. Велико Търново, 1998, 29–50. ISBN 954-524-192-6


Спасова, Мария (1998) Още веднъж за похвалата на цар Симеон. – В: Българистични проучвания. 3. Велико Търново, 1998, 29–50. ISBN 954-524-192-6


 
  Студия
 
 Издадено
  26957
 Мария Спасова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/