Към въпроса за преводаческата практика на българските книжовници през ХІV в. (Върху материал от превода на Слово за Тoмина неделя от Григорий Богослов). – В: Патриарх Евтимий Търновски и неговото време. Велико Търново, 1998, 105–114.


Спасова, Мария (1998) Към въпроса за преводаческата практика на българските книжовници през ХІV в. (Върху материал от превода на Слово за Тoмина неделя от Григорий Богослов). – В: Патриарх Евтимий Търновски и неговото време. Велико Търново, 1998, 105–114.


 
  Статия
 
 Издадено
  26956
 Мария Спасова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/