Към въпроса за годината, през която е роден Григорий Цамблак. – В: Славистични проучвания. Сборник в чест на XII международен славистичен конгрес. Велико Търново, 1998, 69–86. ISBN 954 736 005 1


Спасова, Мария (1998) Към въпроса за годината, през която е роден Григорий Цамблак. – В: Славистични проучвания. Сборник в чест на XII международен славистичен конгрес. Велико Търново, 1998, 69–86. ISBN 954 736 005 1


 
  Статия
 
 Издадено
  26955
 Мария Спасова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/