Народно ли е Народното (Безименното) житие на св. Иван Рилски?. – В: Palaeobulgarica, XXII (1998), 4, 50–74.


Спасова, Мария (1998) Народно ли е Народното (Безименното) житие на св. Иван Рилски?. – В: Palaeobulgarica, XXII (1998), 4, 50–74.


 
  Статия
 
 Издадено
  26954
 Мария Спасова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/