За значението на житьница от Крепчанския недатиран надпис – В: Епохи, 1–2, 1997, 120–129.


Спасова, Мария (1997) За значението на житьница от Крепчанския недатиран надпис – В: Епохи, 1–2, 1997, 120–129.


 
  Статия
 
 Издадено
  26953
 Мария Спасова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/