Още веднъж за Цамблаковото въсѣ древнѣа ѹпразнивь от „Похвално слово за Евтимий”. – В: Проглас, 6, 1997, 3–4, 36–50.


Спасова, Мария (1997) Още веднъж за Цамблаковото въсѣ древнѣа ѹпразнивь от „Похвално слово за Евтимий”. – В: Проглас, 6, 1997, 3–4, 36–50.


 
  Статия
 
 Издадено
  26952
 Мария Спасова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/