Църквата в еклисиологична перспектива


Стоядинов, Мариян (1998) Църквата в еклисиологична перспектива "Духовна култура", кн. 3


 Да се говори за Църквата в еклисиологична перспектива в края на ХХ и началото на ХХІ в. е от изключително значение. Най-малко заради девалвацията на повечето от думите, които използва съвременния човек, сред които е думата "църква". В статията се съпоставят богословският и секуларните представи за Църквата.
  Статия
 еклисиология, православие, евхаристия


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 
  2695
 Мариян Стоядинов

1. Стаматова, К. Въведение в Православното догматическо богословие. С., 2007, с. 269.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/