Старобългарският и среднобългарският превод на словата на Григорий Богослов. Археографски бележки. – В: Търновска книжовна школа. Т. 5, Велико Търново, 1994, 305–319. ISBN 954 524 090-3


Спасова, Мария (1994) Старобългарският и среднобългарският превод на словата на Григорий Богослов. Археографски бележки. – В: Търновска книжовна школа. Т. 5, Велико Търново, 1994, 305–319. ISBN 954 524 090-3


 
  Статия
 
 Издадено
  26945
 Мария Спасова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/