Към въпроса за значението на храбръ, чрьта и прѣложение кънигъ в препис от преславския превод на словата на Григорий Богослов. – В: Проглас, 3, 1994, 2, 13–23.


Спасова, Мария (1994) Към въпроса за значението на храбръ, чрьта и прѣложение кънигъ в препис от преславския превод на словата на Григорий Богослов. – В: Проглас, 3, 1994, 2, 13–23.


 
  Статия
 
 Издадено
  26944
 Мария Спасова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/