Към въпроса за възникването на членната форма в българския език. – В: Лингвистични студии. Велико Търново, 1994, 89–99. ISBN 954-524-072-5


Спасова, Мария (1994) Към въпроса за възникването на членната форма в българския език. – В: Лингвистични студии. Велико Търново, 1994, 89–99. ISBN 954-524-072-5


 
  Статия
 
 Издадено
  26943
 Мария Спасова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/