Към въпроса за славянския превод на Лѣтописьць въ кратцѣ на патриарх Никифор. – В: Die slawischen Sprachen, 33, 1993, 81–91.


Спасова, Мария (1993) Към въпроса за славянския превод на Лѣтописьць въ кратцѣ на патриарх Никифор. – В: Die slawischen Sprachen, 33, 1993, 81–91.


 
  Статия
 
 Издадено
  26942
 Мария Спасова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/