Османската експанзия на Балканите, отразена в книжовните паметници от XIV – XV в. – В: Турските завоевания и съдбата на балканските народи, отразени в историческите и литературните паметници от XIV – XVIII в. Велико Търново, 1992, 467–472.


Спасова, Мария (1992) Османската експанзия на Балканите, отразена в книжовните паметници от XIV – XV в. – В: Турските завоевания и съдбата на балканските народи, отразени в историческите и литературните паметници от XIV – XVIII в. Велико Търново, 1992, 467–472.


 
  Статия
 
 Издадено
  26941
 Мария Спасова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/