Scriptio continua и ролята на един предлог. – В: Palaeobulgarica, 13, 1989, 2, 55–70.


Спасова, Мария (1989) Scriptio continua и ролята на един предлог. – В: Palaeobulgarica, 13, 1989, 2, 55–70.


 
  Статия
 
 Издадено
  26940
 Мария Спасова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/