За различието на енергията от същността и ипостасите на Светата Троица


Стоядинов, Мариян (1994) За различието на енергията от същността и ипостасите на Светата Троица "Духовна култура", кн. 12


 Богословското различаване на енергията от същността и ипостасите на Светата Троица има ключово значение за православната триадология.
  Статия
 енергия, ипостас, същност


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 
  2694
 Мариян Стоядинов

2. Стаматова, К. Въведение в Православното догматическо богословие. С., 2007, с. 87.

3. Стаматова, К. Въведение в Православното догматическо богословие. С., 2007, с.78 .

1. Риболов, Св. "Някои въпроси, свързани с текста и авторството на Περί της Αγίας Τριάδος." Богословска мисъл, 1-4, 2006, с. 129

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/