Към въпроса за местоположението на Теодосиевия манастир. – В: Търновска книжовна школа. Т. 4, София, 1985, 334–340. ISBN 28: 953 517 261-1


Спасова, Мария (1985) Към въпроса за местоположението на Теодосиевия манастир. – В: Търновска книжовна школа. Т. 4, София, 1985, 334–340. ISBN 28: 953 517 261-1


 
  Статия
 
 Издадено
  26939
 Мария Спасова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/