Аналогични моменти в развоя на бъдеще време в български и английски език. – БЕ, 31, 1985, 452–457.


Спасова, Мария (1985) Аналогични моменти в развоя на бъдеще време в български и английски език. – БЕ, 31, 1985, 452–457.


 
  Статия
 
 Издадено
  26937
 Мария Спасова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/