За културата и новото езичество


Стоядинов, Мариян (1993) За културата и новото езичество "Духовна култура", кн. 12


 Статията коментира претенцията на новите религиозни движения да се представят по-скоро като културни, отколкото като религиозни феномени.
  Статия
 култура, индуизъм


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 
  2693
 Мариян Стоядинов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/