Подготовката на учителя и ученика преди създаването на писмен текст – необходима предпоставка за усъвършенстване на речевите умения на учениците


Иванова, Верка (2003) Подготовката на учителя и ученика преди създаването на писмен текст – необходима предпоставка за усъвършенстване на речевите умения на учениците Национални студентски четения. Велико Търново: Фабер, 2003 г., с. 172-182. Редактори: Николай Димитров, Антония Велкова-Гайдарджиева. ISBN 954-775-311-8. COBISS.BG-ID - 1042212580


 
  Доклад
 
 Издадено
  26929
 Верка Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/