По повод участие в Национална традиционна изложба на художниците – педагози 2014


Друмева, Красимира (2014) По повод участие в Национална традиционна изложба на художниците – педагози 2014 Изложбени зали "Рафаел Михайлов" - Велико Търново. Участие с две творби "Обелиск I", "Обелиск II". Организатори: Министерство на образованието и науката, Представителството на СБХ - Велико Търново и Община Велико Търново.


 
  Изложба
 изложба, плакат, дизайн
 Издадено
  26928
 Красимира Друмева

1. Огнян Занков, Бисер Дамянов, Бойка Доневска, Олга Христова. Изразни средства в живописта. Изобразително изкуство 5. клас. Издателство: ИК Анубис, 2016 ([Пловдив] : Булвест принт), с. 50, ISBN 978-619-215-065-5, COBISS.BG-ID 1283522020

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/