По повод участие в представителна изложба „70 години великотърновски художници 1948-2018”, 2018. г., с издаден каталог.


Друмева, Красимира (2018) По повод участие в представителна изложба „70 години великотърновски художници 1948-2018”, 2018. г., с издаден каталог. Изложбени зали "Р. Михайлов", Велико Търново (20 март – 18 април 2018 г.); ХГ „Илия Бешков”, Плевен (20 април – 4 май 2018 г.) и галерия на СБХ – ул. „Шипка 6”, София (17 – 30 юли 2018 г.).


 
  Изложба
 изложба, плакат, дизайн
 Издадено
  26927
 Красимира Друмева

1. Конова, М. и колектив. 70 години великотърновски художници/Каталог, изд. Фабер, Велико Търново, 2018, с. 103. ISBN 978-619-00-0796-8 COBISS.BG-ID 1287602148

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/