По повод самостоятелна изложба – акция „Плакатът – изкуството на улицата“, Велико Търново, 24-30 май 2018


Друмева, Красимира (2018) По повод самостоятелна изложба – акция „Плакатът – изкуството на улицата“, Велико Търново, 24-30 май 2018 Градско пространство на бул. "Васил Левски", http://www.designkd.com/, ISBN 978-619-7226-08-9, COBISS.BG-ID - 1292665572


 
  Изложба
 изложба, плакат, дизайн
 Издадено
  26926
 Красимира Друмева

1. Конова, М. Плакатът – изкуството на улицата. Изложби и критика. Инфо СБХ, изд. София : СБХ, 2009 - , бр. 03/2018, с.28-30, ISSN 1313-9622, COBISS.BG-ID - 1125170404

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/