По повод участие в The Triennial Ekoplagát ´17 – Международна изложба и конкурс за плакати на тема опазване на природата и околната среда, Музей на изкуството в Жилина, Словакия


Друмева, Красимира (2017) По повод участие в The Triennial Ekoplagát ´17 – Международна изложба и конкурс за плакати на тема опазване на природата и околната среда, Музей на изкуството в Жилина, Словакия Участие с две творби "Conserve!", "Water". 29th June - 27th August 2017, Museum of Art in Žilina. Организатори: State Nature Conservancy of the Slovak Republic Malá Fatra National Park Administration in Varín Carpathian Wetlands Initiative. Издаден каталог ISBN 978-80-8184-049-4


 
  Изложба
 изложба, плакат, дизайн
 Издадено
  26925
 Красимира Друмева

1. Doricová D. The Triennial Ekoplagát ́17 – The Internati onal Exhibiti on and Contest of Posters on the Topics of Conservati on of Nature and Environment, 2017, Printed by: GS - SERVIS s r.o. Bratislava, p. 26. ISBN 978-80-8184-049-4

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/