По повод участие в Трето международно триенале на сценичния плакат, 22 октомври - 17 ноември 2001 г., галерия "Шипка" 6, гр.София.


Друмева, Красимира (2001) По повод участие в Трето международно триенале на сценичния плакат, 22 октомври - 17 ноември 2001 г., галерия "Шипка" 6, гр.София. Участие с една творба "Музика". Организатор: Триенале на сценичния плакат - София.


 
  Изложба
 изложба, плакат, дизайн
 Издадено
  26924
 Красимира Друмева

1. Добчев, Иван и Градечлиева, Мария; Трето международно триенале на сценичния плакат София 2001, изд. Русе: Дунав прес, 2001, с. 29, COBISS.BG-ID - 1204034788

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/