По повод участие в Шестнадесето международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата – Габрово, 16 май - 30 септември 2003 г.


Друмева, Красимира (2003) По повод участие в Шестнадесето международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата – Габрово, 16 май - 30 септември 2003 г. Участие с две творби "Страната на обещанията", "Потребител". Организатор: Музей „Дом на хумора и сатирата“ – Габрово. Публикация в каталог ISBN 954-8714-0, COBISS.BG-ID 1227387364


 
  Изложба
 изложба, плакат, дизайн
 Издадено
  26923
 Красимира Друмева

1. Бонева, Галина Цончева и колектив. Светът е оцелял, защото се е смял : Шестнадесето международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата, Габрово, 2003, България, изд. Габрово : Дом на хумора и сатирата, 2003 (Пловдив : ИК Призма), с. 100. ISSN 954-8714-14-0, COBISS.BG-ID - 1227387364

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/