По повод участие в Четвърто международно триенале на сценичния плакат 4 - 29 октомври 2004 г. Галерия "Шипка 6".


Друмева, Красимира (2004) По повод участие в Четвърто международно триенале на сценичния плакат 4 - 29 октомври 2004 г. Галерия "Шипка 6". Участие с два плаката. Организатор: Триенале на сценичния плакат - София. Публикация в каталог COBISS.BG-ID 1042797028


 
  Изложба
 изложба, плакат, дизайн
 Издадено
  26922
 Красимира Друмева

1. Международно триенале на сценичния плакат (4 ; София ; 2004); Четвърто международно триенале на сценичния плакат, София, 2004 = Fourth International Triennial of Stage Poster, Sofia, 2004, изд. Русе: Дунав прес, 2004, с. 27, ISSN 978-954-8714-30-3, COBISS.BG-ID - 1042797028

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/