По повод участие в Осемнадесето международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата – Габрово 16 май - 30 септември 2007г. Музей „Дом на хумора и сатирата“.


Друмева, Красимира (2007) По повод участие в Осемнадесето международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата – Габрово 16 май - 30 септември 2007г. Музей „Дом на хумора и сатирата“. Участие с три творби: "Не пожелавай", "Чревоугодничество", "Лъжи". Организатор: Музей „Дом на хумора и сатирата“ – Габрово. Публикация ISBN 978-954-8714-30-3, COBISS.BG-ID 1243847140


 
  Изложба
 изложба, плакат, дизайн
 Издадено
  26921
 Красимира Друмева

1. Цанкова, Т. и колектив. Осемнадесето международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата, Габрово, 2007, България, изд.Габрово : Дом на хумора и сатирата, 2007 (София : Елит прес ООД), с. 114. ISSN 978-954-8714-30-3, COBISS.BG-ID - 1243847140

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/