По повод участие в XIX международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата – Габрово 16 май - 30 септември 2009 Музей „Дом на хумора и сатирата“


Друмева, Красимира (2009) По повод участие в XIX международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата – Габрово 16 май - 30 септември 2009 Музей „Дом на хумора и сатирата“ Участие с три творби "Кирилица", "Намери ме", "Пластове". Организатор: Музей „Дом на хумора и сатирата“ – Габрово. Публикация в каталог ISBN 978-954-8714-35-8, COBISS.BG-ID 1230174948


 
  Изложба
 изложба, плакат, дизайн
 Издадено
  26920
 Красимира Друмева

1. Цанкова, Т. и колектив. Светът е оцелял, защото се е смял : Деветнадесето международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата, Габрово, 2009, България, изд. Габрово : Музей Дом на хумора и сатирата, 2009 (Пловдив : Полиграф Комерс ЕООД), с. 121, ISBN - 978-954-8714-35-8, COBISS.BG-ID - 1230174948

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/