По повод участие в XX Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата – Габрово, 21 май – 30 септември 2011 г. Музей „Дом на хумора и сатирата“.


Друмева, Красимира (2011) По повод участие в XX Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата – Габрово, 21 май – 30 септември 2011 г. Музей „Дом на хумора и сатирата“. Участие с две творби "Намери своя път", "Пластове". Организатор: Музей „Дом на хумора и сатирата“ – Габрово. Публикация в каталог ISBN 978-954-8714-37-2, COBISS.BG-ID 1244348900


 
  Изложба
 изложба, плакат, дизайн
 Издадено
  26919
 Красимира Друмева

1. Цанкова, Т. и колектив. 20. международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата - 2011, изд. Габрово : Музей Дом на хумора и сатирата, 2011 (Пловдив : Полиграф комерс), с. 122, ISBN - 978-954-8714-37-2, COBISS.BG-ID - 1244348900

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/