По повод участие в XXI Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата – Габрово, 18 май - 30 септември 2013 г. Музей „Дом на хумора и сатирата“.


Друмева, Красимира (2013) По повод участие в XXI Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата – Габрово, 18 май - 30 септември 2013 г. Музей „Дом на хумора и сатирата“. Участие с две творби "Храна за цял живот", "Намери ме". Организатор: Музей „Дом на хумора и сатирата“ – Габрово. Носител на наградата на министерството на културата в раздел ПЛАКАТ. Публикация в каталог ISBN 978-954-8714-41-9, COBISS.BG-ID. 1255021028


 
  Изложба
 изложба, плакат, дизайн
 Издадено
  26918
 Красимира Друмева

1. Цанкова, Т. и колектив. Светът е оцелял защото се е смял : 21 международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата, Габрово 2013, България. изд. Габрово : Музей Дом на хумора и сатирата, 2013 (Пловдив : Полиграф комерс), с. 108. ISBN 978-954-8714-41-9, COBISS.BG-ID 1255021028

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/