По повод участие в XXІІ Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата – Габрово. 16 май - 30 септември 2015 г. Музей „Дом на хумора и сатирата“.


Друмева, Красимира (2015) По повод участие в XXІІ Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата – Габрово. 16 май - 30 септември 2015 г. Музей „Дом на хумора и сатирата“. Участие с две творби "Обичам да чета I", "Обичам да чета II". Организатор: Музей „Дом на хумора и сатирата“ – Габрово. Публикация в каталог ISSN 978-954-8714-43-3, COBISS.BG-ID - 1270466020


 
  Изложба
 изложба, плакат, дизайн
 Издадено
  26917
 Красимира Друмева

1. Цанкова, Т. и колектив. Светът е оцелял защото се е смял : 22. международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата, Габрово 2015, изд. Габрово : Музей Дом на хумора и сатирата, 2015 (София : Елит Прес къмпани), с. 110. ISSN 978-954-8714-43-3, COBISS.BG-ID - 1270466020

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/