Литургията на свети апостол Яков, брат Господен. ISBN - 954-90713-2-4 COBISS.BG-ID - 1035904484


Делипапазов, Апостол (2000) Литургията на свети апостол Яков, брат Господен. ISBN - 954-90713-2-4 COBISS.BG-ID - 1035904484 Издателство "Пpаксис" - Велико Тъpново, 2000


 
  Монография
 Йеpусалим, литуpгия, анафоpа
 Издадено
  26911
 Апостол Делипапазов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/