Литургия на свети апостол и евангелист Марк. ISBN - 954-90713-1-6 COBISS.BG-ID - 1035904228


Делипапазов, Апостол (2000) Литургия на свети апостол и евангелист Марк. ISBN - 954-90713-1-6 COBISS.BG-ID - 1035904228 Издателство "Праксис" - Велико Търново, 2000


 
  Монография
 Литургия, евхаристийна молитва, Александрийска църква
 Издадено
  26910
 Апостол Делипапазов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/