Фрагментарното начало в романа на Борис Леонидович Пастернак „Доктор Живаго“.


Бонджолов, Христо (1998) Фрагментарното начало в романа на Борис Леонидович Пастернак „Доктор Живаго“. Проглас: филологическо списание. ISSN 0861-7902. - VII, 1 (1998), с. 128-136. ISSN - 0861-7902. COBISS.BG-ID – 1119668196.


 "Втората вселена" в романа на Пастернак „Доктор Живаго“ е паралелният текст, в който авторът е вложил основния смисъл. Така този текст се превръща в своеобразен код за навлизане в художественото пространство, без който е невъзможно разкриването на идейния свят.
  Статия
 литературознание, руска литература, Пастернак, "Доктор Живаго", текст
 Издадено
  26906
 Христо Бонджолов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/