Двете лица на „Март“ от Пастернак.


Бонджолов, Христо (1993) Двете лица на „Март“ от Пастернак. Литературен форум. XLVIII, 50 (15-21 дек. 1993), с. 7. ISSN 0861-2153. COBISS.BG-ID – 1119415524 (COBISS.BG-ID – 1186523876).


 Статията разглежда въпроса за мястото на стихотворението "Март" като свързващо звено в Пастернаковата концепция за света между "Хамлет" и "Страстната седмица".
  Статия
 Пастернак, анализ, руска литература, "Доктор Живаго", поезия
 Издадено
  26905
 Христо Бонджолов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/