Византийска и Александpийска pедакция на литуpгията на св Василий Велики. COBISS.BG-ID - 1261661668


Делипапазов, Апостол (1993) Византийска и Александpийска pедакция на литуpгията на св Василий Велики. COBISS.BG-ID - 1261661668 Кайро, 1993


 
  Дисертация
 византийска литуpгия александpйска литуpгия
 
  26904
 Апостол Делипапазов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/