Алтернативни видове туризъм


Марков, Иван (2014) Алтернативни видове туризъм . ВУ „Земеделски колеж”, Център за дистанционно обучение, Изд. Център за евроинтеграция и култура при ВУ „Земеделски колеж” - Пловдив, В.Търново, 2010, 128 с. ISBN 978-954-9498-53-0. COBISS.BG-ID 1233977828


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Социални, стопански и правни науки Туризъм

Social sciences, economic sciences and law Tourism

 Издадено
  26896
 Иван Марков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/